Så blev Google Analytics ulovligt jvf. Datatilsynets afgørelse pr. 21 september 2022 – Og ja, det gælder både GA4 og Google Analytics Universal.Flere og flere nabolande og i Europa har truffet afgørelse om at Google Analytics er blevet ulovligt at benytte som værktøj. Det samme har det danske Datatilsyn netop truffet afgørelse om i dag d. 21 september 2022, hvor brugen af Google Analytics altså ikke længere er anset som lovlig at benytte i Danmark.
Google Analytics har altid haft en udfordring når det kommer til at dele oplysninger med USA. Det vil sige at amerikanske myndigheder kan tilgå data fra europæiske borgere og den går ikke når det kommer til GDPR.


Hvis man bruger Google Analytics bør man hurtigt implementere en af disse 2 løsninger:

  1. Skifte til en andet Web Analytics system du SELV hoster (og derfor ikke deler med tredjepart). Konverteringssporing og tracking er stadig muligt i mange andre Analytics platforme, som ikke deler brugerens data med USA.
  2. Du kan overveje at bibeholde Google Analytics, men det kræver at du i så fald implementerer pseudonymisering via en proxy server . Det vil dog stadig være en hel anden verden, end den man kender fra Google Analytics dataen i dag.Tag endelig fat i os i Cognito Digital hvis I har brug for sparring til at justere til ny platform eller ønsker at vide mere om etablering af proxy servers.