Energistyrelsen

Energiforbedringer gennem en holistisk digital indsats – Et projekt for Energistyrelsen

Energistyrelsen arbejder med Danmarks energi- og forsyningssektor. Under paraplyen har de Sparenergi, som yder bred rådgivning omkring besparelse på både strøm og varme.

Vi har i årene 2022 og 2023 som en del af Energibureauet, bestående af Nordlid og Viegand Maagøe, samt Cognito Digital gennemført et toårigt digitalt projekt med henblik på at brede kendskabet ud til udvalgte områder. Vores opgave bestod af den digital markedsføring, mens Nordlid håndterede bla. marketing automisation og Viegand Maagøe kampagnetilrettelæggelse.

Udfordringen

Sparenergi formidler en lang række tilskudspuljer – herunder Erhverspuljen, der giver tilskud på op til 50% på virksomheders grønne investeringer. Vores primære fokus var, med digital markedsføring, at gøre opmærksom på puljen og tilskynde flere virksomheder til at søge – denne mulighed var nemlig ikke almen kendt blandt virksomheder.

energistyrelsen logo farver

Test, evaluér og juster

Hos Cognito Digital er vores udgangspunkt altid at maksimere annoncekronerne for at skabe de bedst mulige resultater. Dette indebærer, at vi løbende tester, evaluerer og justerer vores indsatser på de forskellige digitale platforme såsom eksempelvis LinkedIn eller Google Ads.

Med udgangspunkt i den konkrete case, identificerede vi den mest hensigtsmæssige kanalstrategi samt de mest relevante målgrupper. Dette optimerede vi løbende med henblik på at tage databaserede beslutninger for at få flest mulige virksomheder til at ansøge om erhvervspuljen. Der hvor vi starter er sjældent der vi slutter – det er her data kommer ind i billedet!

Digitale strategier skaber ansøgere til Erhvervspuljen

Med en omfattende digitale indsats har vi bidraget til at skabe en øget opmærksomhed omkring Erhvervspuljen på “sparenergi.dk” og har bidraget til en øget stigning af ansøgninger fra virksomheder, der søger at forbedre deres energiforbrug og skabe en mere bæredygtig fremtid.

Eksponeringer
Benchmarks: 3.250.00
Resultat: 5.605.070

Unikke brugere i virksomhedssegmenter på website (med cookies)
Benchmarks: 10.000
Resultat: 15.472

Antal ansøgere til ENS:
2022: 547
2023: 658